- kredit sa dobíja priamo v štúdiu

- nabitý kredit sa nevracia, treba si ho dobiť len podľa svojich možností a schopností minúť ho

- rezerváciu možno zrušiť 3 dni (72 hod.) pred jej začiatkom

- rezervujte si miesto iba ak ste si istý, že sa budete môcť zúčastniť, pri vašej neúčasti sa kredit nevracia